Lukáš Behenský

Rehabilitace

Úvod

Snad každý z nás pocítil nepříjemné bolesti v zádech , za krkem, v kolenou, v kyčlích….Kde vzniká prapříčina našich problémů s pohybovým aparátem.Hned od narození jsou každému člověku určeny pohybové programy. Každý z nás prochází určitým pohybovým vývojem a zaujímá stejné polohy a opory o různé části těla. Čím je centrální nervová soustava zralejší , tím jsou i polohy vyšší a odvážnější, přesně odpovídající danému stupni vývoje.
V této fázi vývoje svaly pracují ideálně a ekonomicky. Pokud optimální parametry k určitému stupni vývoje nesplníme, vytváří se tzv. náhradní pohybové vzory. Ty vedou k rozvoji svalových nerovnováh a svaly tak již nepracují ekonomicky a jsou tedy i náchylnější k přetížení. Tím dochází k tzv. efektu rozevírajících nůžek – přetěžovaná část je ještě více přetížena na úkor oslabené části, která je naopak ještě více oslabena. A je jen otázkou času, kdy se projeví bolestí.
Další příčiny si „vypěstujeme“ sami např. jednostranností moderního způsobu života, výkonnostním sportem, monotónní činností, kdy přetěžujeme jen určité svalové skupiny.

O mně

Mgr. Lukáš Behenský

Certifikovaný odborný fyzioterapeut bez odborného dohledu

Odborné vzdělání:

Vyšší odborná škola – fyzioterapie

FTVS – rehabilitace zdravotně postižených

Nabízené služby

FYZIOTERAPIE

DIAGNOSTIKA BĚHU

Proč právě analýza běhu? Do mé fyzioterapeutické ordinace se často vraceli běžci s potížemi a já si lámal hlavu nad tím, proč dané potíže přetrvávají, když dle mého vyšetření by mělo být vše „v pořádku“. Až při zhlédnutí rozmanitých běžeckých stylů na půlmaratonu mi došlo, že pokud daný jedinec vědomě neupraví posturu při vlastním běhu, pak se mu budou zranění a bolesti opakovaně vracet…

>>Více informací<<

Absolvované kurzy

Vojtova metoda, 2001
Koncept dle Brüggera, 2002
Aktivní segmentální centrace, 2004
Posturální ter. dle J.Čápové, 2005
Dornova metoda, 2005
Vývojová kineziologie doc. P.Koláře, 2005
Odbor. stáž ve FM Motole .., 2006
Akrupresura v sys. celotělové …, 2007
Man. terapie dle L.Mojžíšové, 2007
Silvova metoda kontroly mysli, 2008
Odbor stáž ve FM Vinohrady .., 2009

Meridiánové masáže …, 2010
Spirální dynamika, 2011
Kinezio taping, 2011
Stabilizace v pohybovém systému.., 2011
Viscerosomatické vztahy 2012
Viscerální manipulace, 2012
Terapie trigger point dle vývojové kineziologie 2013
Poruchy dechového stereotypu 2013
Mobilizace nervových struktur 2014
 Komplexní terapie kolenního kloubu 2014

Komplexní terapie pletence ramenního 2014
Kurs DNS 2014
Horní hrudní aparatura 2015
Mobilizace žeber metodou L.Mojžíšové, 2018
Terepie disfunkcí pánevního dna, 2018
Terapie Temporomandibulárního kloubu, 2018
Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy, 2018
Mobilizace SI skloubení a bederní páteře metodou L.Mojžíšové, 2019
Terapeutické využití kompresní gumy (Flossing), 2019
Diagnostika a terapie ramenního kloubu (2020)
Dětská noha (2021)
Diagnostika a terapie kolenního kloubu (2022)


Ceník

fyzioterapie / 1 hod

DIAGNOSTIKA BĚHU / 1hod
Rehabilitační centrum Šumava
Talichova 15
370 05 České Budějovice

Soukromá ordinace
Na Nábřeží 3
370 01 České Budějovice

luke4@centrum.cz

 723941094

© 2019 rehabilitacelb.cz. Vytvořeno firmou Uniskap s.r.o.